კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფი

ვითარება

written on 2019-04-08 14:45:27

მსოფლიოში ყოველ წუთს მიმდინარეობს კიბერ შეტევები, როგორც კერძო თუ სახელმწიფო უწყებებზე ისე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ. იზრდება დაზარალებულთა რაოდენობა. ინტერნეტში შეტევები ხორციელდება სხვადასხვა მექანიზმებით, რომლებიც ყოველ ჯერზე ახალი ტიპის პრობლემას უქმნის საერთაშორისო ციფრულ სივრცეს. შეტევების აღნიშნული მრავალფეროვნების და მეთოდების შეუწყვეტელი განახლების გამო, გაიზარდა კიბერ კრიმინალური აქტივობა. სამიზნე სექტორს ადგება მატერიალური და მორალური ზარალი. აღნიშნულმა პრობლემებმა გამოიწვიეს მსოფლიოში იფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების პოპულარობის ფეთქებადი ზრდა. კიბერ უსაფრთხოება, ფაქტიურად ჩამოყალიბდა თანამედროვე ციფრული ინდუსტრიის განუყოფელ ნაწილად, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ ან მინიმუმამდე დავიყვანოთ კიბერ შეტევების შედეგად მოსალოდნელი მატერიალური ან მორალური ზარალი

Cyber Security Group

Powered By CYBSECGROUP

Powered By Cyber Security Group