კიბერ საუკუნე

written on 2019-01-24 13:16:17

21-ე საუკუნე მოიაზრება როგორც კიბერ აღზევების საუკუნე, განვითარდა ტექნოლოგები, ბიზნესი, ჩვენი ყოველდღიური საფიქრალი დაფუძნებულია მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, ამ ყველაფრის განვითარებას გამოუჩნდა როგორც კარგი ისე ცუდი მხარე, საზოგადოება გაიყო ორ ნაწილად. ნაწილი რომელიც ადეკვატურად იყენებს და გააჩნია ხედვა, რაც კაცობრიობას განვითარების გზაზე დააყენებს, ხოლო მეორე ნაწილი რომელიც ამას არაადეკვატურად იყენებს, იმუშაოს არა თვითგანვითარებაზე, არამედ მიაყენოს ზიანი მის გარშემო მყოფთ, ვითარებიდან გამომდინარე მსოფლიოს მაშტაბით წამოიჭრა პრობლემა, რომელმაც გლობალური სახე მიიღო დღევანდელობაში, ეს არის კიბერ უსაფრთხოება, სისტემა-უწყება, რომელიც ზრუნავს საზოგადოების კეთილდღეობაზე და მათ უსაფრთხოებაზე, როგორც სამომავლო ისე კონფიდენციალურ საკითხებზე

 

Copyright © 2019
Powered by CSG