ვითარება

written on 2019-01-24 13:13:15

მსოფლიოში ყოველ წუთს მიმდინარეობს კიბერ შეტევები, როგორც კერძო თუ სახელმწიფო უწყებებზე ისე იურიდიული და ფიზიკური პირის მიმართ, იზრდება დაზარალებულთა რიცხვი და აქტივობა, ინტერნეტში შეტევა ხორციელდება სხვადასხვა მექანიზმებით, რომელიც პრობლემას უქმნის ბიზნეს სექტორებს, სახელმწიფო უწყებების და ასე შემდეგ. გაიზარდა კიბერ კრიმინალური აქტივობა, ტერორისტული აქტები, მატერიალური თუ მორალური ზარალი, შანტაჟი და ყველა ის სხვა ფაქტორი რაც მიუღებელია როგორც კანონებში, ისე ეთიკურ ნორმებში და კაცობრიობის განვითარებისთვის. სწორედ ამ და სხვა პრობლემებმა გამოიწვიეს მშოფლიოში ჩამოყალიბებულიყო იფორმაციული უსაფრთხოების ახალი სისტემა - კიბერ უსაფრთხოება, რაც წამყვან სახელმწიფოებს გააზრებული აქვთ და ყოველდღიურად მიმდინარეობს კიბერ უსაფრთხოებისთვის საჭირო ღონისძიებები

 

Copyright © 2019
Powered by CSG